Üdvözli Önt a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulat!

Tarján

Tarjáni Polgármesteri Hivatal
2831 Tarján, Rákóczi F. u. 39.
Tel: 34/372-613
E-mail: jegyzo@tarjan.hu
titkarsag@tarjan.hu

Polgármester: Klinger Tamás

A település honlapja: www.tarjan.hu

 

Tarján község Budapesttől 60 km-re található. Fekvése a Kárpát-medence fekvését idézi. A dimbes-dombos, patakokkal szabdalt kis medencét a Gerecse hegykoszorúja öleli át.

Igen régi település, Pesti Frigyes szerint először II. Endre idején, a XIII. században említik az oklevelekben. 1426-ban már a tatai vár tartozékai között történik róla említés. A község ekkor Esztergom megyéhez tartozott. A török időkben 1529-tol a török hódoltság területére esett. A helyzetet súlyosbította, hogy a hódoltság szélén terült el s mindenki sarcot húzott belőle.

A történelem viharai miatt a népesség száma változó volt. A XVII. században a Csáky féle telepítés eredményeként református magyarok éltek itt. Szervezett református egyházuk, lelkipásztoruk volt. A XVII. század végén a község a Hochburg-féle uradalomhoz tartozott. Az 1720. évi összeírás szerint csak magyarok lakták.

A török korban kipusztult falu lassan népesült be, Rákóczi szabadságharc leverése után 1727-ben az Eszterházy család birtokába került, akik 1737-ben 40 német katolikus családot telepítettek itt le, melynek eredményeképpen Tarján német többségű falu lett s kezdetét vette egy sajátos magyarországi sváb kultúra kivirágzása.

1783-ra épült fel a római katolikus templom, melynek nemrégiben elékészült belső konstrukciója az eredeti állapotot állította vissza, zömében a hívek adományaiból.

A falu életét a II. világháború és az 1946-os kitelepítés változtatta meg. Bár a lakosság többsége helyben maradhatott, magyar telepeseket telepítettek a sváboktól elkobzott házakba.

Közel 45 évig tartó kommunista uralom után az 1989-es rendszerváltozást követően 1990. szeptember 30-án, hasonlóan az ország többi településéhez községünkben is megalakult a helyi önkormányzat. Működése óta jelentős változást hozott a község életében. Munkahelyeket teremtett, melyről 160 kisvállalkozás és három üzem gondoskodik.

Infrastruktúrával látta el az egész települést. Kiépítette -a lakosság jelentős anyagi hozzájárulásával- a község egész területén a víz-, gáz-, csatorna-, telefon-, kábeltévé rendszert és belső úthálózatot. Az óvodánkban 4 csoportban, 103 gyermek elhelyezését biztosítjuk. 8 osztályos általános iskolánkban, kétnyelvű oktatás keretében 317 gyermek tanul. A község nemrégiben adta át új sportcsarnokát, ezzel egyidejűleg az iskola épülete is felújításra került.

Ez és az elmúlt évek óriási gazdasági és ideológiai változásai átalakították e zömében svábok lakta falu arculatát. A közösség népessége jelenleg 2734 fő.

A falu szép, rendezett utcákkal rendelkezik. Sokan foglalkoznak szőlőtermeléssel. Présházai között több száz éves is található. Borai a környéken is elismertek.

A lakosság megőrizte és ápolja a német nemzetiségi hagyományokat. A falu kulturális hagyományai már-már kiveszőben voltak, az utóbbi években azonban lelkes hagyományőrzők segítségével feléledni látszanak.

Felmerült az igény, hogy olyan kulturális központot létesítsünk, ahol a sajátos, a magyarországi svábságot jellemző, szokásait ápoló csoportjaink helyet kaphatnak, ahol fiataljaink betekintést nyernek lakóhelyük múltjába, értékeibe, bekapcsolódhatnak e csoportok munkájába.

Ezáltal az itt lakók büszkék lehetnek falujuk múltjára. Ráébredhetnek arra, hogy mindezt nekik is őrizni, védeni és továbbadni kell, legyen ez régi ház, ruha, hagyományos ételrecept, zene, dísztárgy, eszköz vagy régészeti lelőhely a falu határában, mert mindez az övék, ahogy majd 300 éve őseiké lett, akik egy új hazának lettek polgárai s másságuk nem bűn, hanem érték, mely része Magyarország kultúrájának.

Sajátos történeti helyzetük miatt sokan elszármaztak innen. Őket és leszármazottaikat visszavárjuk, hiszen itt vannak gyökereik, melyekből táplálkoznak. Nekik és idelátogató vendégeiknek is szeretnénk bemutatni kerek egészként régmúlt történelmünket.

Látnivalók

Római Katolikus Templom (Fellner Jakab), Tarján, Rákóczi u.
Somlyóhegy
Pincesor
Gerecsei Tájvédelmi Körzet
(Országos kék túra útvonala)
Tarján-Tornyópuszta - Postás Vadásztársaság vadászterülete

Állandó programok

Február - Tarjáni Svábbál

 Április és október - Tarjáni búcsú

Május/Június (Pünkösd) - Bortúra

Augusztus - Zenei Fesztivál

Szeptember - Szüreti felvonulás

Szálláslehetőség


Nemzetiségi Ifjúsági Tábor Tel: 34/372-032, 34/372-608

 

Térkép