Üdvözli Önt a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulat!

Szent Erzsébet Központ 

éjjeli menedékhely, nappali melegedő, népkonyha 

 

A Szent Erzsébet Központ szolgáltatásai alacsonyküszöbű ellátások, amelyek térítés díj megfizetése nélkül vehetők igénybe.

 Éjjeli menedékhely

 

Az intézmény hajléktalan emberek számára 23 férőhelyen (ezen kívül téli krízis idején, november 1. és április 30. között terjedő időszakban további 15 férőhelyen) biztosít éjszakai pihenést és tisztálkodási lehetőséget.

 Nappali melegedő

 

70 fő részére nyújtott szolgáltatás hajléktalan emberek részére, ahol a szakemberek egyéni és csoportos esetkezelést, mentális gondozást, igény szerint ügyintézést végeznek.

 Népkonyha

 

Naponta egyszer egy tál meleg ételt biztosít bármely rászoruló személy  számára.

 Szent Erzsébet Központjának telephelyvezetője:

 

Faragóné Szolnok Erzsébet 

Elérhetőség: 2800, Tatabánya, Hegy utca 20.,  

Tel: 06/30-227-4896, 06/31-781-4844 

 

Szent Erzsébet Központ szakmai vezetője:  

Török Andrea

Elérhetősége: 2800 Tatabánya, Füzes utca 40/B., 

Tel: 34/512-560, e-mail: hajlektalan@eszitb.hu

  

SZENT MÁRTON KÖZPONT

 gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,

hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok otthona

 

A Szent Márton Központ valamennyi szolgáltatása térítési díj ellenében vehető igénybe. Az ellátások a szükséges kérelem benyújtásával az egyes szakfeladatok csoportvezetőinél közvetlenül történik.

 

Gyermekek átmeneti otthona 

12 férőhellyel, 4 ágyas szobákban 3-18 éves korú gyermekek átmeneti ellátását, elhelyezését biztosítjuk egy év időtartamra. A gyermekek átmeneti otthonában az a gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve segítséget nyújt a gyermek családjába történő visszatéréséhez.

Gyermekek átmeneti otthonának csoportvezetője: Rozner-Császár Ilona, telefon: 34/512-562, e-mail: gyáotb@gmail.com 

  

 

Családok átmeneti otthona 

30 férőhelyes, 7 szobában fogad hajléktalanná vált-akár teljes-családokat és kismamákat. A családok átmeneti otthonában az otthontalanná vált szülő (kérelmére) együttesen helyezhető el gyermekével. A családdal együtt elhelyezhető legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban, felnőttképzési jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. Az intézmény egy év életvitelszerű tartózkodást biztosít.

Családok átmeneti otthonának csoportvezetője: Rozner-Császár Ilona, telefon: 34/512-562, e-mail: eszicsao@gmail.com 

 

Hajléktalanok átmeneti szállása

A 35 férőhelyes intézmény hajléktalanná vált nők és férfiak részére biztosít szálláslehetőséget egy év időtartamra. Szociális munka keretében tanácsadást, esetkezelést, gondozást, készségfejlesztést, az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyeletet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtást szükség szerint biztosít.

Hajléktalanok átmeneti szállásának csoportvezetője: Maga Péter, telefon: 34/512-564, e-mail: tbatmeneti@gmail.com

 

Hajléktalanok otthona

A tartós bentlakásos intézmény hajléktalanná vált, krónikus beteg emberek szükség esetén élethosszig tartó teljes körű ellátását, ápolását-gondozását, lakhatását biztosítja. Az intézmény 43 férőhellyel rendelkezik. Magában foglalja 3 fő - kórházi kezelést követő, aktív gyógykezelést már nem igénylő - hajléktalan személy rehabilitációs jellegű ellátását legfeljebb két hónap időtartamra.

Hajléktalanok otthona csoportvezetője: Lovasné Ziber Veronika, telefon: 34/512-563, e-mail: esziho@gmail.com

  

Szent Márton Központ szakmai vezetője: Török Andrea, elérhetősége:

2800 Tatabánya, Füzes utca 40/B.

Tel: 34/512-560

E-mail: hajlektalan@eszitb.hu

 

Szakmai vezető helyettes: Rozner-Császár Ilona, elérhetősége:

2800 Tatabánya, Füzes utca 40/B.

Tel: 34/512-564

e-mail: tbatmeneti@gmail.com