Üdvözli Önt a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulat!

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

(területi gondozás)

 A Segítő Szolgálat feladata, hogy az alapszolgáltatások keretén belül a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás településein segítséget nyújtson a szociálisan rászoruló (idős, fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg) személyek részére. A Segítő Szolgálat keretein belül járóbeteg szakellátást nyújt a rehabilitáció szakrendelő egészségkárosodott gyermekek számára. A rehabilitációs szakrendelő kivételével valamennyi szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe. Az idősek klubjaiban történő tartózkodás (ha étkezés nem történik) ingyenes.

Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, napközbeni étkeztetésre biztosít lehetőséget:

●      az idősek klubja a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére,

●      a pszichiátriai betegek nappali ellátása a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek számára,

●      a fogyatékos személyek nappali ellátása a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére,

●      a demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos enyhe, vagy középsúlyos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyek számára.

Házi segítségnyújtás keretében az intézmény az ellátást igénybe vevő állapotától függően szociális segítést, vagy személyi gondozást nyújt. Ennek keretében gondozási és ápolási feladatokat lát el, alapellátás keretein belül közreműködik a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, háztartási tevékenységek elvégzésében, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és elhárításában.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az adó-vevő rendszeren történő segélyhívás alapján a nap 24 órájában segítséget nyújt rosszullét, baleset esetén az ellátott otthonában.

Az étkeztetés szociális rászorultság esetén a legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosítja. Ez történhet helyben fogyasztással, elvitellel és a lakásra szállítással.

A demens személyek nappali ellátása rendszeres napi egyéni és csoportos foglalkozásokat, állandó gondozói felügyeletet biztosít, melynek célja a megmaradt képességek szinten tartása és fejlesztése, személyközpontú gondoskodás megvalósítása.

 

A rehabilitáció szakrendelő egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedély alapján járóbeteg szakellátást nyújt egészségkárosodott gyermekek számára 18 éves korig, mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi ellátással, gyógytornával. A rendelések háziorvosi, vagy szakorvosi beutalóval igénybe vehető egészségügyi ellátások.

 A Segítő Szolgálat ellátásai a szükséges kérelem benyújtásával az egyes szolgálatok telephelyein közvetlenül, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a jelzőrendszeres koordinátornál  történik.

 

Segítő Szolgálat (területi gondozás) szakmai vezetője: 

Somlói-Nagy Renáta 

2800 Tatabánya, Cseri u. 34.

Telefon: 34/512-906

Email: teruletigondozas.tb@gmail.com

 

Szakmai vezető helyettes: Czifrikné Sterczer Szilvia 

2800 Tatabánya, Huba vezér u. 6.-14.

Telefon: 34/789-411

E-mail: eszi.ujvaros2021@gmail.com

 

Telephelyek: 

Környei Segítő Szolgálat 

Halász-Becker Anita-nappali ellátás vezető

2851 Környe, Tópart u. 8.

Telefon: 34/473-040

E-mail: eszi.kornye@gmail.com

 

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat 

Arnold Anett- nappali ellátás vezető

2837 Vértesszőlős, Ady Endre u. 2/D

Telefon: 34/379-500

E-mail: vszolos.ik@gmail.com

 

Tarjáni Segítő Szolgálat 

Werliné Kárpáti Szilvia -nappali ellátás vezető

2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 13.-17.

Telefon: 34/372-088

E-mail: iktarjan@gmail.com

 

Alsógallai Segítő Szolgálat 

Őri Zsuzsanna- nappali ellátás vezető

2800 Tatabánya, Mátyás király u. 20.

Telefon: 34/305-855

E-mail: eszi.alsogalla@gmail.com

 

Kertvárosi Segítő Szolgálat 

Virovecz Gabriella- nappali ellátás vezető

2800 Tatabánya, Balaton u. 1.

Telefon: 34/425-887

E-mail: eszi.kertvaros@gmail.com

 

Újvárosi Segítő Szolgálat (magában foglalva a demenciával érintett személyek nappali ellátását) 

Czifrikné Sterczer Szilvia-nappali ellátás vezető

2800 Tatabánya, Huba vezér u. 6.-14.

Telefon: 34/789-411

E-mail: eszi.ujvaros2021@gmail.com

 

Szent József Központ (fogyatékkal élő személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, rehabilitációs szakrendelő)  

2800 Tatabánya, Kőrösi Csoma Sándor tér 14.

Széplaki Katalin telephelyvezető-fogyatékkal élő személyek nappali ellátása

Telefon: 34/510-992

Email: fogy.napkozi@gmail.com

 

Werliné Beutl Rita telephelyvezető-pszichiátriai betegek nappali ellátása

Telefon: 34/785-446

E-mail: eszi.menta@gmail.com

 

Hartmanné Varga Tímea telephelyvezető-rehabilitációs szakrendelő

Telefon: 34/331-346

Email: eszirendelo@gmail.com

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Sterczer Nóra-koordinátor

2800 Tatabánya, Cseri utca 34.

Tel: 06/30697-0474, 06/34-512-901

E-mail: jelzo.eszitb@gmail.com

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az otthonában élő, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg részére (az önálló életvitel fenntartása mellett) esetlegesen felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából, térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás a nap 24 órájában.

Ennek keretében az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen segítséget nyújt, amennyiben úgy ítéli meg, kezdeményezi további egészségügyi, vagy szociális ellátás igénybevételét.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinátora: 

Sterczer Nóra 

2800, Tatabánya, Cseri út 34.

Tel: 06/30-697-0474, 06/34-512-901

 

Segítő Szolgálat (területi gondozás) szakmai vezetője:

Somlói-Nagy Renáta

2800 Tatabánya, Cseri u. 34.

Telefon: 34/512-906

Email: teruletigondozas.tb@gmail.com