Üdvözli Önt a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulat!

SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA

A segítő szolgálat feladata, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás településein segítséget nyújtson az idős, beteg embereknek.

Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idősek napközbeni ellátására szolgál.

Házi segítségnyújtás keretében az intézmény gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Segít a környezeti, a testi higiénia megteremtésében, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, orvoshoz kísérik a beteget és besegítenek a háztartás vitelében, kapcsolattartásban.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az adó-vevő rendszeren történő jelzés alapján 24 órán keresztül nyújt segítséget rosszullét, baleset esetén az ellátott saját lakásában.

Az étkeztetés életkor, egészségügyi állapot és szociális rászorultság esetén a legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosítja. Ez történhet helyben fogyasztással, elvitellel és a lakásra szállítással.

A demens személyek nappali ellátása demens személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A bekerülés feltétele a Pszichiátriai/Neurológia Szakkollégium által befogadott demencia centrum, rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos enyhe, vagy középsúlyos demencia kórképet igazoló orvosi szakvéleménye. Az igénybe vevőknél rendszeresek az egyéni és csoportos foglalkozások, melynek célja a megmaradt képességek szinten tartása és fejlesztése, személyközpontú gondoskodás megvalósítása.

 

Szakmai vezető: Somlói-Nagy Renáta

2800 Tatabánya, Cseri u. 34.

Telefon: 34/512-906

Email: teruletigondozas.tb@gmail.com

 

Telephelyek:

Környei Segítő Szolgálat

2851 Környe, Tó part u. 8.

Telefon: 34/473-040

E-mail: eszi.kornye@gmail.com

 

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

2837 Vértesszőlős, Ady Endre u. 2/D

Telefon: 34/379-500

E-mail: vszolos.ik@gmail.com

 

Tarjáni Segítő Szolgákat

2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 13.-17.

Telefon: 34/372-088

E-mail: iktarjan@gmail.com

 

Alsógallai Segítő Szolgálat

2800 Tatabánya, Mátyás király u. 20.

Telefon: 34/305-855

E-mail: eszi.alsogalla@gmail.com

 

Kertvárosi Segítő Szolgálat

2800 Tatabánya, Balaton u. 1.

Telefon: 34/425-887

E-mail: eszi.kertvaros@gmail.com

 

Újvárosi Segítő Szolgálat (demens nappali ellátás)

2800 Tatabánya, Huba Vezér u. 6.-14.

Telefon: 34/789-411

E-mail: eszi.ujvaros@gmail.com

 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Nappali ellátást biztosító intézmény pszichiátriai betegek részére. A klubot szakorvosi javaslat alapján lehet igénybe venni. Az ellátás során szakképzett mentálhigiéniás munkatársak biztosítanak színvonalas ellátást, egyéni és csoportos foglalkozásokat tartanak, segítik az ellátottak társadalomba történő visszailleszkedését. A klubban lehetőség van étkeztetés igénybevételére is.

Elérhetőség:

2800 Tatabánya, Kőrösi Csoma Sándor tér 14.

Telefon: 34/785-446

E-mail: eszi.menta@gmail.com